Страховий випадок

Що таке страховий випадок і страхове відшкодування?

 

Cтраховий випадок— подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обовязок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Страхове відшкодування  — страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі, коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об’єкта, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування.

Зазвичай, у договорах страхування обумовлений розмір франшизи. Що це таке?

Франшиза  — частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

 

Згідно з Законом України Про страхування:

 

Стаття 21 Закону України Про страхування передбачає такі обовязки страхувальника при настанні страхового випадку:

вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин є однією з підстав для відмови страховика від проведення страхової виплати, так само як створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. (п.5 ст. 26 Закону України Про страхування).

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обовязки страхувальника залежно від певного виду і умов страхування.

ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

×

Підпишіться на розсилку

×