Словник страхових термінів: Т

ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ

(mortality (life) table) – статистична таблиця, в якій містяться розрахункові показники, що характеризують смертність населення в різному віці і дожиття при переході від однієї вікової групи до іншої. Т. с. складається в цілому за населенням і щодо чоловічої та жіночої статті. Використовується при проведення актуарних розрахунків.

 

ТАНТЬЄМА

(profit commission) – комісія з отриманого прибутку, яку перестраховик щорічно виплачує цементові за наслідками проходження договорів перестрахування. Застереження про Т. є формою заохочення договорів перестраховиком цедента за надану участь у договорах перестрахування і обережне ведення справи.

 

ТАРИФИ СТРАХОВІ

(insurance tariff) – ставки страхових платежів з одиниці страхової суми за певний період. С. т. складається з нетто-ставки і навантаження. Їх сума дорівнює бутто-ставці.

 

ТЕНДЕРНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

(tender clause) – вимога в полісах зі страхування суден, яка зобовязує страхувальника негайно сповіщати страховикові про всі аварії судна, що можуть бути обєктом подання претензій до страховика.

 

ТЕРМІН СТРАХУВАННЯ

(insurance term) – період дії договору страхування. Звичайно починається не раніше від терміну сплати першого внеску страхової премії і закінчується з наступом страхового випадку, за яким виплачена вся страхова сума, припинення дії договору через несплату чергових платежів або з інших причин, а також після закінчення визначеного договором терміном страхування.

 

ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ

(technical reserve) – сукупність резервів незароблених премій (по видах страхування) і резервів збитків. Т. р. утворюються страховиками, які здійснюють види страхування, відмінні від страхування життя, з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування.

 

ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

(transport insurance) – узагальнене поняття при страхуванні всіх видів транспортних ризиків. Т. с. можуть бути охоплені як самі транспортні засоби (див. Страхування каско), страхування вантажів (Страхування карго), а також відповідальності перевізника перед третіми особами, у тому числі й пасажирами.

 

ТРАНСФЕР

(transfer) – переведення, перекладання на когось.

 

ТРЕТЯ СТОРОНА

(third party) – особа, що не є страховиком або страхувальником за конкретним договором (полісом).

ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

×

Підпишіться на розсилку

×