Словник страхових термінів: Ф

ФАКУЬТАТИВНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

(facultative reinsurance) – метод перестрахування, при якому страховик не несе ніякої відповідальності перед перестраховиком за передачу ризиків у перестрахування. Питання про те, чи передавати ризик у перестрахування і в якому обсязі, вирішує цедент. У свою чергу, перестраховик не має обовязків перед страховиком щодо прийняття ризиків на свою відповідальність в розміщенні ризику в перестрахування, великі витрати часу на оформлення Ф. п.

 

 

ФАКУЛЬТАТИВНО-ОБЛІГАТОРНИЙ ДОГОВІР

(facultative obligatory treaty) – форма договору перестрахування, згідно з яким цедент не має права вибору щодо того, передавати ризик у перестрахування чи ні. Так само й перестраховик не має права відмовити в перестрахуванні того чи іншого запропонованого ризику.

 

 

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ДОГОВІР

(facultative treaty) – договір перестрахування конкретного ризику, укладений на добровільних засадах.

 

 

ФІКСОВАНА КОМІСІЯ

(fixed commission) – заздалегідь визначений розмір комісії, що не може переглядатись протягом періоду страхування.

 

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

(financial market) – ринок кредитів і фондових цінностей, в тому числі акцій, облігацій та інших цінних паперів. Складовою частиною Ф. р. є страховий ринок.

 

 

«ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»

всеукраїнський щомісячний науково-практичний журнал для професіоналів, що працюють у страховій, банківській та інших сферах фінансових послуг. Заснований у липні 1997 року.

 

 

ФОБ

(Free on Board FOB) – умова угоди, що застосовується в морській торгівлі. Відповідно до неї покупець зобовязаний застрахувати вантажі і сплатити вартість перевезення. На продавця покладається своєчасне повідомлення необхідних для страхування даних. У противному разі вантаж залишається на утриманні продавця.

 

 

ФОРМИ СТРАХУВАННЯ

(forms of insurance) – страхування може бути обовязковим і добровільним. Обовязкове страхування запроваджується або скасовується законом України. Нині існує 27 видів обовязкового страхування. Серед них: медичне страхування, страхування військовослужбовців та інших силових структур, митної, податкової служби, пасажирів на транспорті, працівників низки інших ризикових професій, страхування урожаю сільськогосподарських культур у державних підприємствах, страхування авіаційних суден, страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Із загального обсяг страхування понад 3/4 становить добровільне страхування. Воно здійснюється на підставі договору між страховиком і страхувальником. Умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що опрацьовуються страховиком.

 

 

ФОРС-МАЖОР

(force majeure) – 1) події, надзвичайні ситуації, які не можуть бути передбачені, попереджені або усунені якими-небудь заходами; 2) обумовлені правилами страхування надзвичайні обставини, на випадок яких страховик звільняється від виконання зобовязань за договором страхування. Більшість страховиків відносять сюди випадки, що зумовлені військовими діями, страйками, запровадженням надзвичайного стану, радіоактивними викидами тощо.

 

 

ФРАНШИЗА

(deductible, franchise) – передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком. Розрізняють умовну і безумовну Ф. Умовна Ф. засвідчує право звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не перевищує розміру Ф., і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує Ф. Безумовна Ф. свідчить, що відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом Ф.

 

 

ФРАХТ

(freight) – плата власникові транспортного засобу за перевезення вантажів та пасажирів по будь-яких шляхах сполучення. Особливо часто термін застосовується на морському і річковому транспорті. Інколи під Ф. розуміють вантаж, включаючи витрати на його навантаження, розвантаження. Розмір Ф. визначається на підставі тарифів або обумовлюється в договорі.

 

 

ФРОНТИНГОВА КОМПАНІЯ

(fronting company) – страховик, що видає на прохання другої компанії поліс від свого імені за умови, що 100 % прийнятої відповідальності буде перестраховано у другій компанії. В цьому разі Ф. к. залишає за собою юридичну відповідальність перед страхувальником. Ф. к. має право на отримання комісійної винагороди за фронтингування.

 

 

ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ

(functions of insurance) – прояв сутності страхування дії Страхування виконує такі функції: ризикову, створення і використання страхових резервів, заощадження коштів, превентивну.

 

 

ФЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ

– стандартний документ, який засвідчує зобовязання придбати цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умова у майбутньому, із фіксацією цін на момент виконання зобовязань сторонами контракту.

ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

×

Підпишіться на розсилку

×