Словник термінів

03.06.2017

Словник страхових термінів: Ю

ЮРИДИЧНІ ВИТРАТИ (leagale expenses) – витрати, що їх здійснює вантажовласник за згодою страховика в звязку з юридичними діями проти перевізника з приводу стягнення з нього збитку. Такі витрати підлягають відшкодуванню страховиком.     ЮРИСДИКЦІЯ (jurisdiction) – відправлення правосуддя, підсудність справи. Правильне визначення Ю. має особливе значення у страхуванні ризиків, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності. У полісах зі страхування суден, вантажів та інших обєктів, де сторони страхових відносин належать до […]
03.06.2017

Словник страхових термінів: Ш

ШЕДУЛА (schedule) – основний розділ полісу страхування повітряних суден. Ш. містить інформацію про учасників договору страхування, експлуатантів, вигодонабувачів, екіпажі і повітряні судна, що приймаються на страхування, страхові суми, франшизи, терміни страхування тощо. Іноді як шедула може використовуватись складена за стандартною формою заява страхувальника.     ШКОДА (damage) – наслідок порушення прав, що охороняються законом, та інтересів субєктів цивільних правовідносин (держави, організацій або громадян). Ш. може бути майновою або моральною. Майнова […]
03.06.2017

Словник страхових термінів: Ч

ЧАРТЕР (charter) – вид договору морського та авіаперевезення. Документ, що засвідчує наявність і зміст договору фрахтування між перевізником і фрахтувальником. Залежно від того, який ступінь ризику приймає на себе фрахтувальник, застосовується одна з трьох груп фрахтових угод, кожна з яких оформляється відповідною формою Ч.: рейсовий Ч. фрахтування на час (тайм-чартер), димайз(бербоут)-чартер. Бербоут-чартер – договір фрахтування судна без екіпажу на умовах оренди. Витрати зі страхування несе судновласник     ЧАСТКОВА ВТРАТА […]
03.06.2017

Словник страхових термінів: Ц

ЦЕДЕНТ(ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК) (cedent) – страховик, що передає за плату частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому страховикові або професійному перестраховикові.     ЦЕСІЯ (cession) – процес передання застрахованого ризику в перестрахування.   ЦЕСІОНЕР (cessionary) – особа, якій передається право власності. У страхуванні Ц. – страхова компанія,щоприймаєризикуперестрахування
03.06.2017

Словник страхових термінів: Ф

ФАКУЬТАТИВНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (facultative reinsurance) – метод перестрахування, при якому страховик не несе ніякої відповідальності перед перестраховиком за передачу ризиків у перестрахування. Питання про те, чи передавати ризик у перестрахування і в якому обсязі, вирішує цедент. У свою чергу, перестраховик не має обовязків перед страховиком щодо прийняття ризиків на свою відповідальність в розміщенні ризику в перестрахування, великі витрати часу на оформлення Ф. п.     ФАКУЛЬТАТИВНО-ОБЛІГАТОРНИЙ ДОГОВІР (facultative obligatory treaty) – […]
03.06.2017

Словник страхових термінів: У

УТРИМАННЯ ВЛАСНЕ (retention) – обгрунтований рівень страхової суми, в межах якої страхової суми, в межах якої страховик залишає на своїй відповідальності долю страхових ризиків, а решту передає на перестрахування.   УКРСТРАХНАГЛЯД ( Ukrainian Supervisory Committee ) – скорочена назва Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю. У. створений в 1993 році. Основні функції: видача страховикам ліцензій на здійснення страхової діяльності, ведення Державного реєстру страхових тарифів та платоспроможністю страховиків, визначення правил […]
03.06.2017

Словник страхових термінів: Т

ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ (mortality (life) table) – статистична таблиця, в якій містяться розрахункові показники, що характеризують смертність населення в різному віці і дожиття при переході від однієї вікової групи до іншої. Т. с. складається в цілому за населенням і щодо чоловічої та жіночої статті. Використовується при проведення актуарних розрахунків.   ТАНТЬЄМА (profit commission) – комісія з отриманого прибутку, яку перестраховик щорічно виплачує цементові за наслідками проходження договорів перестрахування. Застереження про Т. […]

ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

×

Підпишіться на розсилку

×